Loading
HỘI THẢO KỸ THUẬT & TRI ÂN KHÁCH HÀNG
HỘI THẢO KỸ THUẬT & TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự góp mặt của hơn 𝟏𝟐𝟎 đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́, 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 của Vũ Gia đã tới tham dự buổi “𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 & 𝐓𝐫𝐢 𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠” vào tháng 3/2023 với sự đồng hành từ 2 nhãn hàng lớn đến từ Nhật Bản - 𝐊𝐘𝐁 & 𝐍𝐆𝐊 !


Sự thành công của sự kiện là động lực cho chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng đưa đến thị trường Việt Nam những sản phẩm & dịch vụ tốt nhất. 


𝘏𝘖̣̂𝘐 𝘛𝘏𝘈̉𝘖 𝘒𝘠̃ 𝘛𝘏𝘜𝘈̣̂𝘛 hy vọng đã mang đến được nhiều thông tin hữu ích cho các Quý khách hàng và đại lý. Chúng tôi - những người góp mặt tại sự kiện, có cùng một mong muốn những trải nhiệm “cung cấp - phân phối - bán hàng - sử dụng” đều sẽ làm hài lòng người tiêu dùng Việt với những thông tin hữu ích và chuẩn xác nhất.
Hẹn gặp lại các Quý khách tại hội nghị tiếp theo 🥰

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338839338_1176173346401172_7689762514279446513_n_07-08-2023-10-21-30.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338999890_886061095790005_5581254045059775506_n_07-08-2023-10-21-40.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338728734_755556089350409_4152595261582425097_n_07-08-2023-10-21-49.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338955476_741827824139435_651917002505624042_n_07-08-2023-10-21-59.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338557635_1949490498723558_5571550682361861890_n_07-08-2023-10-23-05.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-339142010_923094459002587_1349208969816752226_n_07-08-2023-10-23-14.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338697529_5928189867276271_8021058635356708672_n_07-08-2023-10-23-25.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338841650_1459878488167034_5067123623552525512_n_07-08-2023-10-23-37.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338442586_157017210289297_643541969374318435_n_07-08-2023-10-23-47.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-339084304_717836956702122_544395411761036249_n_07-08-2023-10-23-56.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338707178_917391189572762_1529475907445768726_n_07-08-2023-10-24-05.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338738610_1030264261446421_1570816546298493812_n_07-08-2023-10-24-15.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-339024268_762076755589141_8761205100370505333_n_07-08-2023-10-24-25.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338991725_959923182128137_3651158303744773413_n_07-08-2023-10-24-42.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338843897_738792764697245_3110485956680512233_n_07-08-2023-10-24-52.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338734915_2883640425102271_8515855932039469380_n_07-08-2023-10-25-05.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338817435_5832469766862656_5567271424530257121_n_07-08-2023-10-25-15.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338555148_1180962329242541_1067488102040292483_n_07-08-2023-10-25-24.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338587342_164550432781408_5548967807976756504_n_07-08-2023-10-25-35.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338839121_719540542986893_8927541181382493581_n_07-08-2023-10-25-45.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-339028026_548692587389327_2189626799786682387_n_07-08-2023-10-25-53.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-339098353_945115409829893_8884699327630251329_n_07-08-2023-10-26-04.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338935153_981906296505711_4130422425119965045_n_07-08-2023-10-26-15.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338969922_589367953217372_4022644194488631570_n_07-08-2023-10-26-24.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338542718_235317742315192_6985130240259327767_n_07-08-2023-10-26-34.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-339018882_764373338318342_8077485937671573572_n_07-08-2023-10-27-08.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338581869_580723034008353_1172229883987395769_n_07-08-2023-10-27-16.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338578089_5426386404128574_8076127188696656858_n_07-08-2023-10-27-25.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338560077_1031017901210364_3759751680312187185_n_07-08-2023-10-27-36.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338559363_1208136786513990_2824756393523342994_n_07-08-2023-10-27-44.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338591202_542216981368191_8071999264430894759_n_07-08-2023-10-27-52.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-339031326_3071256173175062_4553109957109799971_n_07-08-2023-10-27-59.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338943066_878448266594324_7394876234104254696_n_07-08-2023-10-28-06.jpg

 

/Upload/image/2023/08/07/upload_-338882766_3512161155731737_4494999400043812719_n_07-08-2023-10-28-13.jpg